missie

Missie
Wij als jachthondentrainingsgroep van WBE Heeten hebben ons het volgende doel gesteld en dat is dan ook onze missie.

We willen dat de jachthond en zijn baasje (de voorjager) een zo goed mogelijk team vormen en op een positieve wijze deel kunnen nemen aan een jachtpartij.

We trainen niet zozeer voor een diploma zoals voor een Standaard Jachthonden Proef (SJP) zoals getoetst wordt door de Organisatie Wedstrijden Jachthonden (OrWeJa).
Ook trainen we niet specifiek gericht op het behalen van veldwedstrijden of Meervoudige Apporteer Proeven (MAP’s).
Het gaat ons niet om de hoogst mogelijke punten.  

Wij gaan meer richting praktijk en willen dat een combinatie (voorjager en hond) weten wat er komt kijken bij een jachtpartij.
Dat wil niet zeggen dat trainen vor SJP, MAP o.i.d. slecht is. In tegendeel het is heel goed.
We hanteren in de trainingen daarom wel de onderdelen van bijvoorbeeld een SJP, maar het diploma is niet ons eind doel.
Maar onze stelling is dat als je met een hond gaat jagen of je gaat er proeven mee lopen, dat daar wel degelijk verschil in zit.

Locatie
Wij trainen niet op een vaste locatie.
We maken gebruik van openbare en privé terreinen.
Bij openbare terreinen moet je denken aan een industrieterrein of een park.
Bij privé terreinen moet je denken aan weilanden en/of akkers van boeren.
We trainen bij voorbaat op zoveel mogelijk verschillende terreinen.
Daarmee bedoelen we dat we niet elke week op dezelfde locatie met een groep willen trainen. 
We willen voorkomen dat een hond de locatie begint te kennen en daarmee al kan voorspellen waar en wat er op die locatie van hem/haar verwacht wordt.
Hiermee proberen we een maximale variatie te creëren, zodat elke oefening elke keer weer anders en onvoorspelbaar is.
Dit zal het (zoek) initiatief en dus oplossing en improvisatie vermogen van de hond alleen maar versterken.