Reeën beter beschermd in de gemeente Raalte.

Eind 2020 heeft de gemeente Raalte een subsidie verstrekt aan de WBE heeten e.o. voor het plaatsen van reewildspiegels langs verschillende wegen in het buitengebied van de gemeente. De WBE had deze subsidie aangevraagd om het aantal verkeersslachtoffers onder reeën terug te dringen.

In heel Overijssel verongelukken ongeveer 1000 reeën per jaar. Dit betekent dat jaarlijks zeker 10% van de reeën in Overijssel slachtoffer wordt in het verkeer. Al gedurende meer dan 5 jaar geldt dat aangereden reeën gemeld moeten worden bij de centrale meldkamer van de politie ( tel: 0900-8844). Waarna valwildrapers de verongelukte dieren ophalen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van dit probleem.

De drukte in het verkeer, een hoge snelheid en een relatief grote populatie reeën zijn er mede oorzaak van dat er zoveel reeën verongelukken. Beheer van de populatie op grond van verkeersveiligheid en het verlagen van de toegestane snelheid waar mogelijk dragen bij aan het terugdringen van het aantal ongelukken. Zo ook het plaatsen van wildspiegels op zogenaamde ‘hotspots’. Plaatsen waar met enige regelmaat reeën verongelukken. Vaak zijn dit lange rechte wegen die tussen de bossen liggen en waar men geneigd is om flink door te rijden. Vooral in de avond- en ochtendschemering wisselen de reeën daar van bosgedeelte en lopen zo de kans aangereden te worden. In de winterperiode verzamelen reeën zich in sprongen en zijn niet zo mobiel maar In het voorjaar als de sprongen reeën weer uit elkaar gaan is er meer mobiliteit en zien we een stijging van het aantal aanrijdingen met een piek in de tijd van de bronst eind mei juni, juli als de oudere bokken de jongere uit hun territoria drijven. Deze jonge bokken kunnen dan zonder ergens acht op te geven zo de weg op komen.

Door het plaatsen van reewildspiegels hoopt de WBE het aantal aanrijdingen terug te dringen. De spiegels, gemonteerd op paaltjes langs de weg, reflecteren het licht van een naderend voertuig waardoor hopelijk het ree afschrikt en op dat moment niet de weg over zal steken. In het verleden zijn hier al goede resultaten mee behaald. Zaterdag 27 maart is de WBE begonnen met het plaatsen van de spiegels aan de Neppelenbroekerdijk in Broekland en de komende weken staan de Berkendijk in Heino en een stuk van de Haarlerdijk in Nieuw Heeten op de planning.Als automobilist kunt u natuurlijk helpen door uw snelheid aan te passen aan de omgeving. Zeker tussen bossen, bosjes en wegvakken met dekking kunt u een overstekend ree verwachten. Pas uw snelheid daar aan en let op overstekende reeën. Ziet u er één dan kunt u er nog meer verwachten.

Reewild spiegels aan de Broeklanderdijk in de gemeente Raalte

Nieuwsbrief Maart 2021

Nieuwsbrief WBE heeten e.o.

Geachte leden,

Het aantal mogelijke contacten is door het coronavirus flink ingeperkt. Toch willen wij u op de hoogte houden van de zaken die spelen met betrekking tot de WBE Heeten e.o. vandaar deze nieuwsbrief.

Algemene ledenvergadering

In maart – april organiseren we normaal gesproken de algemene leden vergadering van de WBE. Voor dit jaar stelt het bestuur voor om de vergadering te plannen in september – oktober. De verwachting is dan dat de meeste mensen tegen het coronavirus ingeënt zullen zijn en dat de loc down regels versoepelt of zelfs opgeheven zullen zijn. Een nadere datum zullen we te zijner tijd met u delen.

WBE Salland Midden

Eerder dit jaar werd de WBE Salland Midden geconfronteerd met een afwijzing voor de ontheffing voor het ree. Gesteld werd, door de FBE, dat hun werkplaan niet voldoet aan de OVP. Doordat het dorp Raalte geen jachtveld is en de scheiding vormt tussen het westelijke deel van de WBE Salland Midden en het Oostelijk deel is er sprake van een niet aaneengesloten beheerveld voor reeën, wat wel zou moeten volgens het plan. Hierdoor is het reewild werkplan niet geldig aldus de FBE.

 Als WBE Heeten e.o. hebben wij verschillende verzoeken van de WBE Salland Midden ontvangen om te helpen om deze situatie op te lossen. Dit waren onder andere een verzoek om een intentieverklaring te tekenen tot een fusie van beide WBE’s en een verzoek om een jachtveld van onze WBE over te zetten naar de WBE Salland Midden zodat er een corridor zou ontstaan van Salland Midden west naar Salland Midden Oost. Er is veel overleg geweest maar aangezien wij in de algemene leden vergadering van eind 2019 al aangegeven hebben aan u, onze leden, dat we de fusie tussen de twee WBE’s niet door zouden laten gaan en we verder niet in de discussie tussen de FBE, de provincie Overijssel  en WBE Salland Midden getrokken wilden worden hebben we die verzoeken niet kunnen honoreren. Uiteindelijk heeft Salland Midden van de FBE meer tijd gekregen om te kijken of de situatie op gelost kan worden, eventueel met behulp van de gemeente Raalte of via een overleg tussen de juristen van de KNJV en de provincie. De WBE heeft toch voor dit jaar de ontheffing voor het beheer van het ree ontvangen op basis van dat het reewild beheer voor het oostelijk gedeelte gekoppeld is aan het werkplan van WBE Heeten e.o. Mocht er geen oplossing gevonden worden dan is de afspraak met het bestuur van WBE Salland Midden dat de velden die in het oostelijk gedeelte liggen over gaan naar de WBE Heeten e.o.

Grens wijzigingen tussen WBE Heeten e.o  met WBE IJsselstreek Salland en met WBE Salland Midden

Eind 2020 zijn er verzoeken ontvangen voor grenswijziging tussen onze WBE en de buur WBE’s. Het ging hier voornamelijk om kleine correcties van de grens. Hierover is overleg geweest tussen de besturen van de betrokken WBE’s en met jachtveldhouders waarbij er afspraken gemaakt zijn om op verschillende plaatsen de grens aan te passen. Voor een aantal jachtvelden in de buurt van Luttenberg geld daarbij dat die velden weer geheel in de WBE Heeten e.o. zullen vallen en een jachtveld ten westen van de nieuwe Deventerweg, zal over gaan naar WBE IJsselstreek Salland.

Tellingen

Vanuit de FBE is de wens naar voren gekomen om de tellingen dit jaar wel door te laten gaan. Vooral bij de reeën is er een toename waargenomen met het aantal verkeersslachtoffers in Overijssel in het afgelopen jaar. De FBE hoopt door toch te gaan tellen een goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de populatie reeën.                                                De tellingen ( reeën en de fauna telling ) zijn gepland in het paasweekend van 2 en 3 april. Dit aangezien de reewild telling in het beheerplan landelijk altijd in het eerste weekend van april gepland staat. Wel kunnen de reewild tellers één telling overslaan. En in verband met corona wordt geadviseerd, om maar met één persoon in het veld of de auto te tellen. Zie hiervoor de instructie die u toegestuurd is.

Zaaigoed wildakkers

Ook dit jaar stellen we u weer zaaigoed beschikbaar voor de wildakkers. U kunt kiezen uit de volgende mengsels:

Zomermengsel (te zaaien in het voorjaar eind april / mei)
Wintermengsel (te zaaien vanaf augustus)
Bloemenmengsel (te zaaien in het voorjaar)

Graag ontvangen wij van u de bestellingen. Hiervoor kunt u uw naam en de gegevens                               ( aantal in te zaaien vierkante meters per mengsel ) door geven aan:

Edwin Wessels s-wessels@home.nl of aan Attila Jokovi jokovi@hetnet.nl

 Houd wel in de gate dat we iedereen tegemoet willen komen en dat grote vlaktes besproken moeten worden. Eventueel dat we daarbij uitgaan van een eigenbijdrage. De datum van de uitgifte van het zaaizaad volgt.

Eendenbroedkorven

De landelijke oproep van de KJV om eenden broedkorven te plaatsen krijgt ook in de WBE Heeten e.o. gehoor. Verschillende jachthouders hebben in navolging op de oproep, in hun velden inmiddels broedkorven geplaatst. In dagblad de Stentor heeft een mooi stuk gestaan over Arie Oosterbroek en het plaatsen van broedkorven in zijn veld. Geef gehoor aan de oproep en help op deze manier de wilde eend. Slootkanten worden tegenwoordig glad gemaaid en ook het riet wordt verwijderd, een plek om beschermd en rustig de eieren uit te broeden is steeds moeilijker te vinden. Doe dus mee !!!

Schoonmaak dag en Schadelijkwild dag

Deze twee dagen zullen ook dit jaar geen doorgang hebben. De coronaregels sluiten het uit om deze dagen te organiseren. Hopelijk kunnen we dit in 2022 weer gezamenlijk uitvoeren. Tot dan roepen we u op om daar waar er vuil in het veld ligt dit op te ruimen en ook zoals altijd de schadebestrijding ter hand te nemen.

Hondentraining

De trainingsgroepen die normaal gesproken eind maart van start gaan worden door de coronaregels opgehouden. Als er versoepeling komt en de nieuwe regels geven de mogelijkheid om de groepen toch op te starten dan zal dat met de deelnemers gecommuniceerd worden. Vooralsnog dus geen hondentraining.

 Verder willen wij u een goed jachtjaar 2021 toewensen en mocht u vragen hebben laat het ons horen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WBE Heeten e.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Eenden project

Jan / feb is de periode om een eendenkorf of hooirol te plaatsen.
Met zo’n korf of rol bied je de eenden een goede en veilig broedplaats.
Op de website van de jagersvereniging vind je een veelheid aan informatie hoe je dat het beste kunt doen. Klik hier op Eendenkorven

Ook binnen onze WBE hebben we in jan 2021 de eerste hooirol geplaatst.
Later hebben we dit uitgebreid met meer hooirollen en aangevuld met gevlochten korven.waardoor er nu in totaal 2 Hooirollen 2 gevlochten staan.
Een van deze gevlochten korven is begin April aangenomen.
Dit is vrij uniek, omdat het allereerste jaar er meestal weinig succes is.

Zie voor de foto’s ons fotoalbum