Wat is een WBE

Wat is een wildbeheereenheid?

Een wildbeheereenheid (in het kort: ‘WBE’) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere geïnteresseerden. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht.

In Nederland zijn ongeveer 300 WBE’s die in totaal bijna 2,5 miljoen hectare beheren. Dit betekent dat ongeveer 90% van het Nederlandse landoppervlak onder het beheer van een WBE valt. De meeste WBE’s zijn aangesloten bij de (Koninklijke) Nederlandse Jagersvereniging.