Zweethonden

Zweethonden (zweet is een jagersterm voor bloed) worden gebruikt bij de nazoek van grote hoefdieren: herten, reeën en wilde zwijnen. Deze honden worden niet alleen ingezet na de jacht, maar ook na aanrijdingen met reeën of herten. De Hannoveraanse Zweethond is het bekendste voorbeeld, maar ook sommige andere jachthonden zijn hiervoor goed op te leiden.