Hazenpest (tularemie) in onze WBE.

In Okt 2019 dode hazen gevonden

De Jagersvereniging heeft melding gedaan van hazenpest in Overijssel. Het bericht m.b.t. Overijssel gaat over onze WBE. Eind oktober is in het werkgebied van WBE Heeten e.o. hazenpest geconstateerd. Er zijn enkele dode hazen gevonden waarvan er één is opgestuurd voor onderzoek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het inderdaad hazenpest (tularemie ) betreft. Dit is bevestigd door de GDD Ijsselland. Het is dit jaar niet de eerste melding, in september is hazenpest geconstateerd in de provincie Utrecht. Wij verzoeken een ieder bewust te zijn van de gevaren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Voor informatie over mogelijk gevaren en maatregelen verwijzen we jullie naar de bijlage zie: [HIER]

Zie ook de informatie op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en houd de website van de KNJV eno/of NOJG goed in de gaten

Ook de jagersvereniging informeert via hun website de actuele stand en berichten over hazenpest en ander ziekten in Nederland.
zie: www.Jagersvereniging.nl

Besmetting
Of iemand ziek wordt hangt af van:

  • het type bacterie
  • de hoeveelheid bacteriën die in het lichaam zijn gekomen
  • de weerstand van iemand
  • de wijze van besmetting

Symptomen van besmetting
De ziekte kan zich op verschillende manieren uiten. De meest voorkomende vorm uit zich in een huidzweer na contact met besmette karkassen van dieren of een beet van een besmet insect of teek. Andere uitingsvormen zijn een oogontsteking, opgezwollen lymfeklieren, buikklachten/diarree, of, ernstiger, een longontsteking. Gewoonlijk begint de ziekte met koorts, hoofdpijn, spierpijn en keelpijn. Binnen 24 tot 48 uur verschijnt er een ontstoken blaar op de plaats van infectie, gewoonlijk een vinger, arm, oog of het gehemelte. Omdat de ziekte zeldzaam is en de klachten verward kunnen worden met andere aandoeningen is het verstandig om als jager de huisarts te wijzen op het contact met mogelijk besmette hazen. Tularemie wordt behandeld met antibiotica. Bij verdenking op tularemie is het belangrijk om via de huisarts goed (laboratorium) onderzoek te laten verrichten.

Wat moet u doen als u een dood haas vindt?

  • Wanneer er in een veld meerdere dode hazen worden gevonden of als er hazen met afwijkend gedrag worden waargenomen, dan wel afwijkingen worden gezien bij het ontweiden is het verstandig om deze te melden bij DWHC. Zij beoordelen na overleg of ze de dode hazen (gratis) ophalen voor verder onderzoek. Aan het gedrag of het uiterlijk van dode of zieke hazen is niet vast te stellen wat er precies aan de hand is. Het kan ook gaan om vergiftiging, toxoplasma of pseudotuberculose of andere ziekten. In het veld zijn er geen maatregelen te treffen.
  • In Nederland is geen vaccin beschikbaar tegen tularemie. De bacterie kan zich lange tijd handhaven in een koele, vochtige omgeving.  Het risico op een infectie in gebieden waar de ziekte onder dieren en in de omgeving voorkomt, kan op verschillende manieren worden verkleind:
  • Hanteer karkassen met handschoenen en draag een mondmasker om het inademen van zwevende druppeltjes lichaamsvloeistof van het dier te vermijden
  • Zorg voor door-en-door-verhitting van wildbraad of verhit het minstens gedurende 1 uur op 60°C . Het invriezen van dieren of vlees doodt de bacterie niet.

Bron: www.Jagersvereniging.nl