Patrijzen project

Oorsprong
We vonden in het begin dat het grootschalige landbouwgebied binnen de WBE te weinig diversiteit had en dat hier wat aangedaan moest worden.
We vonden, voor hetgeen we wilden bereiken, dat nagenoeg iedereen die zich betrokken voelde bij de natuur, dit moest aanspreken.
We hadden wel eens wat gelezen over de inzaai van stroken grond met bepaalde graanmengsels en zo.
Zo kwamen we op het idee op een patrijzenproject te starten.

De patrijs (Perdix perdix)
De patrijs was een typische Sallandse vogel die op de zogenaamde Rode lijst stond. Dit is een lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten.
Met behulp van de eerdergenoemde SBNL zijn we begonnen met stroken grond bij een paar leden, van het Waterschap en de gemeente Hellendoorn in te zaaien. We zaaiden die stroken in met een patrijzenmengsel en zagen dat vele andere dieren maar ook vlinders, libelles en vele vogels hier dankbaar medegebruik van maakten. Dit was in 2004. Ook daar bij sprak het woord zich door en  in 2007 hadden we al in totaal zo’n 20.000 m2 grond in gebruik.
De stroken grond zijn in principe 3 meter breed. Dit is makkelijker te realiseren als grote vlaktes en is zeker zo effectief. De meeste dieren hebben meer aan lengtes dan aan aanééngesloten oppervlakte.
De patrijs bijvoorbeeld heeft een eigen territorium en door lengtestroken bereik je mogelijk ook meer leefgebieden.
We begonnen klein en groeien nog steeds in oppervlakte. We kunnen op deze manier andere geïnteresseerden laten zien wat het resultaat is.
Zelf leren we nog steeds van de ervaringen bij het inzaaien of de gekozen mengsels. We krijgen steeds meer positieve reacties en ook vele vragen over onze handelswijze. We gaan zelfs af en toe met ons verhaal de boer op.